Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Advokat Alvik

Våre advokater har spesialkompetanse på barne- og familierett, helse-, velferds- og erstatningsrett.

BESTILL DIN

Avtale

FÅ GRATIS

Ekspertråd

KONTAKT OSS

Få hjelp!

OM OSS

hvem vi er

Våre advokater har spesialkompetanse på barne- og familierett, helse-, velferds- og erstatningsrett.. Vi har mange års erfaring med tvisteløsning, konflikthåndtering og prosedyreoppdrag.

Hos oss møter du kunnskapsrike advokater som er opptatt av mellommenneskelige relasjoner, psykologiske aspekter og av å se deg og din sak. Vårt mål er å til enhver tid være best i markedet så klientene og deres familier skal få oppfylt sine rettigheter.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om din sak.

Telefon

92257475

Hvorfor velge oss?

Foruten høy juridisk kompetanse og betydelig erfaring med både utenrettslig behandling og prosedyre, møtes våre klienter med medmenneskelighet og forståelse. De fleste av våre profilerte rettsområder særpreges av at klientene står i situasjoner som er følelsesmessig utfordrende. Saker som omhandler barn, krever et særlig fokus på barnet som står i midten av konflikten – i tillegg til at foreldrene gjerne trenger at advokaten ser saken både ut fra et juridisk og psykologisk perspektiv. Også saker om samlivsbrudd, arv, skifte, personskadeerstatning, trygd og helse preges av at psykologiske mekanismer gjør seg gjeldende. Hos oss møter du en advokat som forstår deg.

Kompetanse

Våre advokater har spesialkompetanse innenfor flere rettsområder. Vi har en velferdsrettslig profil og fokus på å bistå mennesker i krevende livssituasjoner.

Barn

Hos oss møter du advokater som er spesialiserte på barnesaker. Vi har lang og bred erfaring med alle saker hvor barn er involvert.

Familie

Familieretten handler om reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, samt de økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere.

Helse og trygd

Du bør være frisk for å være syk». Mange opplever dette blir en sannhet i møte med NAV og helsemyndigheter når de er syke eller skadet og trenger hjelp.

Erstatning

Er du blitt skadet etter vold, på jobb, i en bilulykke, ved feilbehandling i helsevesen, mobbing eller annen svikt fra offentlige myndigheter eller andre?

Foredragsvirksomhet og undervisning

Advokat Alvik har vært ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge og ved OsloMet i 10 år og har omfattende undervisningserfaring. Hun holder jevnlig foredrag og kurs. 

Ta kontakt!

Gratis konsultasjon

Artikler og publikasjoner

Scroll to Top