Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Helse og trygd

«Du bør være frisk for å være syk». Mange opplever dette blir en sannhet i møte med NAV og helsemyndigheter når de er syke eller skadet og trenger hjelp.

Retten til helsehjelp

Pasienter og brukere har rett til nødvendig helse- og omsorgshjelp fra kommune og fra

Psykisk helsevern

Psykisk helsehjelp ytes både av kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger ytes stort sett etter at man har mottatt sykepenger i ett år.

Uføretrygd

Etter at man har mottatt først sykepenger og deretter arbeidsavklaringspenger kan man ha krav på uføretrygd

Andre trygdeytelser

Tradisjonelt regulerer folketrygdloven ytelser i forbindelse med at stønadsmottakeren har vært i arbeid.
Scroll to Top