Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Erstatning

Er du blitt skadet etter vold, på jobb, i en bilulykke, ved feilbehandling i helsevesen, mobbing eller annen svikt fra offentlige myndigheter eller andre? Du vil da kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskap eller en offentlig erstatningsordning. Du kan ha krav på utbetalinger under forsikringer, for eksempel en ulykkesforsikring, bilansvarsforsikring eller yrkesskadeforsikring.

Advokat Alvik har flere års erfaring med personskaderett og har undervist i erstatningsrett i en årrekke. Vi vurderer om de erstatningsrettslige vilkårene om ansvarsgrunnlag, erstatningsrelevant skade («økonomisk tap») og adekvat årsakssammenheng er oppfylt. Vi beregner erstatningen ved hjelp av avanserte beregningsprogrammerer.

Bilansvar

Bilansvarsloven regulerer i hvilke tilfeller det inntrer erstatningsrett i forbindelse med skader som «motorvogner gjer». 

Yrkesskade

Når du blir skadet på jobb har du krav på erstatning dersom de mer spesialiserte vilkårene er oppfylt.

Pasientskade

Dersom du er blitt utsatt for en svikt ved helsehjelpen og er blitt skadet som følge av dette, kan du ha krav på pasientskadeerstatning. 

Voldsoffererstatning

Dersom du er blitt skadet som følge av vold, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Søknaden sendes til kontoret for voldsoffererstatning.

Arbeidsgiveransvar

Arbeidsgiveransvaret er regulert i skadeserstatningsloven. Det handler om at en arbeidsgiver blir erstatningsansvarlig for skader som skyldes

Alminnelig erstatningsrett

De fleste erstatningssaker er i dag regulert i lov. Det alminnelige erstatningsansvaret er som utgangspunkt ulovfestet og kan inkludere
Scroll to Top