Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Arbeidsgiveransvar

Send oss en melding!

Trenger du hjelp ?

Adresse

Pilestredet 15 (5. etg.), 0164 Oslo

Telefon

92257475

Epost

ingunn@arsl.no

Arbeidsgiveransvaret er regulert i skadeserstatningsloven. Det handler om at en arbeidsgiver blir erstatningsansvarlig for skader som skyldes at en arbeidstaker har påført en skade ved uaktsomhet. I aktsomhetsvurderingen er det relevant om arbeidstakeren har gått utenfor det som skadelidte med rimelighet kunne forvente. Mobbesaker, andre brudd på opplæringsloven eller mangelfull oppfølging innen kommunenes helse- og omsorgstjenester kan være omfattet. Også andre saker kan falle innunder arbeidsgiveransvaret, for eksempel at en yrkessjåfør har handlet uaktsomt, at en hjemmehjelp har stjålet verdier fra en pasient eller at en bankansatt har underslått midler. Det er avsagt en rekke dommer om ulike tilfeller som faller inn under arbeidsgiveransvaret.

I mobbesaker er det vanligvis arbeidsgiveransvaret som vurderes. Dersom et barn er blitt påført en varig skade, for eksempel en PTSD-diagnose, som følge av mobbing og mangelfull oppfølging fra skolen og skoleeier, kan man få gjennomslag for et erstatningskrav. 

 
Scroll to Top