Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Familie

Familieretten handler om reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, samt de økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere. Sakene særpreges av at partene ofte står i vanskelige følelsesmessige belastninger. Vi er opptatt av at jussen må harmonere med de psykologiske mekanismene.

Advokatene hos oss har omfattende erfaring med familierett og gir bistand for å trygge den økonomiske veien inn eller ut av et ekteskap eller samboerforhold. Vi bistår også i arverettslige spørsmål.

Ekteskapsinngåelse

Før man gifter seg, må skatteetaten sjekke om partene oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Samboerkontrakt

Hvis ikke en samboeravtale eller samboerkontrakt skrives med en gang, er det som ofte vanskeligere å gjøre

Samlivsbrudd

Familieretten handler om reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, samt de økonomiske forhold mellom ektefeller

Arv

Arveretten omhandler hva som skal skje med en arvelaters verdier og eiendeler ved dødsfall

Fremtidsfullmakt og testament

Det kan være mange grunner til at man kan trenge en fremtidsfulymakt, for eksempel alvorlig somatisk sykdom
Scroll to Top