Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Hvorfor velge oss?

Foruten høy juridisk kompetanse og betydelig erfaring med både utenrettslig behandling og prosedyre, møtes våre klienter med medmenneskelighet og forståelse. De fleste av våre profilerte rettsområder særpreges av at klientene står i situasjoner som er følelsesmessig utfordrende. Saker som omhandler barn, krever et særlig fokus på barnet som står i midten av konflikten – i tillegg til at foreldrene gjerne trenger at advokaten ser saken både ut fra et juridisk og psykologisk perspektiv. Også saker om samlivsbrudd, arv, skifte, personskadeerstatning, trygd og helse preges av at psykologiske mekanismer gjør seg gjeldende. Hos oss møter du en advokat som forstår deg.

Vi mener at mange sakstyper hovedsakelig bør løses utenfor rettsapparatet der det er mulig. Det er da behov for en konfliktdempende og løsningsorientert advokat som jobber til det beste for klienten. I en del saker kan det likevel være helt nødvendig at advokaten setter ned foten og bringer saken inn for domstolene for å komme frem til gode nok og stabile konklusjoner. Vi vurderer saken sammen med deg og gir anbefalinger for videre håndtering. Vi gir deg også en prosessrisikovurdering i forkant av og, ved behov, underveis i rettslige prosesser.

Scroll to Top