Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Psykisk helsevern

Send oss en melding!

Trenger du hjelp ?

Adresse

Pilestredet 15 (5. etg.), 0164 Oslo

Telefon

92257475

Epost

ingunn@arsl.no

Psykisk helsehjelp ytes både av kommuner og spesialisthelsetjeneste. Noen ganger er det behov for hjelp fra for eksempel en kommunepsykolog, eller det kan være nødvendig med en henvisning fra fastlege til psykolog. På avtalespesialister.no kan du finne informasjon om ledige psykologer.

 

Psykisk helsehjelp til pasienter innenfor spesialisthelsetjenesten ytes med hjemmel i psykisk helsevernloven. I denne loven finner man også reglene for når tvang kan iverksettes overfor personer med en alvorlig sinnslidelse. Hovedvilkåret er nettopp at pasienten har en alvorlig sinnslidelse. Kjernen i vilkåret er psykosetilstander som innebærer at man gjerne har vrangforestillinger. Det kan være at man ser og hører noe annet enn de fleste andre. I svært alvorlige tilfeller av anoreksi kan også vilkåret være oppfylt. Det er videre et krav at pasienten mangler samtykkekompetanse. I tillegg må ett av de såkalte tilleggsvilkårene være oppfylt. Det ene vilkåret omtales som behandlingsvilkåret og handler om at pasienten enten vil få sin utsikt til bedring i betydelig grad redusert om tvangsbehandling ikke gis, eller at pasienten vil bli vesentlig verre dersom tvangsbehandlingen opphører. Det andre vilkåret kalles farevilkåret og handler om at pasienten må være til fare for seg selv eller andre.

Vi har god kompetanse på psykisk helsevernsaker og har prosedert en rekke slike saker i kontrollkommisjoner og i domstolene.

Scroll to Top