Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Trygdeytelser

Send oss en melding!

Trenger du hjelp?

Adresse

Pilestredet 15 (5. etg.), 0164 Oslo

Telefon

92257475

Epost

ingunn@arsl.no

Tradisjonelt regulerer folketrygdloven ytelser i forbindelse med at stønadsmottakeren har vært i arbeid. Typiske ytelser er sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, alderspensjon og dagpenger under arbeidsløshet. I tillegg inneholder folketrygdloven en rekke bestemmelser om andre typer trygdeytelser. Sosialstøtte reguleres i sosialtjenesteloven. Advokat Ingunn Alvik har undervist i trygderett i en årrekke og har bistått i mange saker både i forbindelse med søknader, klager, trygderettsbehandling og prosedyre for de alminnelige domstolene.
Scroll to Top