Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Uføretrygd

Send oss en melding!

Trenger du hjelp?

Adresse

Pilestredet 15 (5. etg.), 0164 Oslo

Telefon

92257475

Epost

ingunn@arsl.no

Etter at man har mottatt først sykepenger og deretter arbeidsavklaringspenger kan man ha krav på uføretrygd dersom arbeidsevnen er varig nedsatt med minst halvparten og dette skyldes sykdom eller skade. Vi bistår i prosessen med å søke om uføretrygd, klage og eventuelt ta saken videre inn for trygderetten og rettsapparatet.
For å ha rett til å få uføretrygd, må sykdom og/eller skade være hovedårsaken til at du har nedsatt arbeids- og inntektsevne.
I tillegg må du som hovedregel fylle disse vilkårene:
 

 

  • Du må være mellom 18 og 67 år.
  • Du må ha vært medlem av folketrygden de siste 5 årene før du ble syk eller skadet.
  • Du må ha minst 50 prosent redusert arbeids- og inntektsevne.

Mulighetene dine til å være i arbeid må også være avklart. Det betyr at du må ha gjennomført

 

  • hensiktsmessig behandling som kan bedre arbeidsevnen din
  • arbeidsrettede tiltak for å bedre inntektsevnen din og avklare hvor mye du kan jobbe
 

 

 
Scroll to Top