Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Alminnelig erstatningsrett

Send oss en melding!

Trenger du hjelp ?

Adresse

Pilestredet 15 (5. etg.), 0164 Oslo

Telefon

92257475

Epost

ingunn@arsl.no

De fleste erstatningssaker er i dag regulert i lov. Det alminnelige erstatningsansvaret er som utgangspunkt ulovfestet og kan inkludere skadesituasjoner som ikke er direkte lovregulerte. Det kan eksempelvis handle om at noen har handlet uaktsomt, eller at en bedrift blir erstatningsansvarlig på grunn av at risikoen som bedriften representerer har slått ut i en skade, men at det aktuelle ansvarsgrunnlaget ikke er direkte lovregulert. De fleste erstatningssaker er i dag imidlertid lovregulerte. Man kan også ha krav på erstatning på grunnlag av misligholdelse av en kontrakt. I noen saker befinner man seg i skjæringspunktet mellom offentligrettslig lovregulering og en privatrettslig kontrakt. For eksempel oppdrag som fosterforeldre er regulert gjennom fosterhjemskontrakten samtidig som de forvaltningsrettslige, herunder barnevernrettslige, reguleringene må tas i betraktning. 

Scroll to Top