Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Voldsoffererstatning

Send oss en melding!

Trenger du hjelp ?

Adresse

Pilestredet 15 (5. etg.), 0164 Oslo

Telefon

92257475

Epost

ingunn@arsl.no

Dersom du er blitt skadet som følge av vold, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Søknaden sendes til Kontoret for voldsoffererstatning. Vi kan bistå deg både i søknadsprosessen og i den videre behandlingen av erstatningssaken. Vi tar også oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker og kan da fremme erstatningskrav i forbindelse med straffesaken. Vi følger også opp videre ved behov. 

I denne tabellen ser du hvilke straffbare handlinger som er dekket av voldsoffererstatningsordningen: 


I tillegg må de alminnelige kravene til påregnelig årsakssammenheng og erstatningsrelevant skade (økonomisk tap) være oppfylt.

Scroll to Top