Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Arbeidsavklaringspenger

Send oss en melding!

Trenger du hjelp?

Adresse

Pilestredet 15 (5. etg.), 0164 Oslo

Telefon

92257475

Epost

ingunn@arsl.no

Arbeidsavklaringspenger – AAP- ytes som utgangspunkt etter at man har mottatt sykepenger i ett år. Det er et krav for å motta arbeidsavklaringspenger at arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten på grunn av en funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom eller skade.

Personer som har behov for trygdeytelser, kan noen ganger føle seg mistrodde og underlegne i møte med NAV. Vi har bistått i mange trygderettssaker, både i søknadsprosesser, klageomgang, overfor trygderetten og videre i rettssystemet.

Målet er at du sammen med NAV skal avklare mulighetene dine for å beholde eller komme i arbeid. Du bidrar til å nå det målet ved å for eksempel prøve ut ulike behandlinger, ulike jobbsituasjoner eller tilegne deg ny kompetanse.
Noen kan oppleve at de ikke blir ivaretatt på en god nok måte, eller ikke får det de mener å ha krav på, og det kan da være behov for bistand fra advokat.
Som hovedregel må arbeidsevnen din være nedsatt med minst 50 prosent. Arbeidsevnen din må være nedsatt til alle typer arbeid.
Du må søke om AAP for å få vurdert om du har rett til dette. Du kan tidligst få utbetalt AAP fra og med den dagen du søker. 
Det er ikke et krav at du har mottatt sykepenger før du søker om AAP. 
Hvis du har rett til sykepenger og grunnlaget er to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G) eller mer, må du bruke opp sykepengeretten din før du har rett til AAP. Hvis sykepengegrunnlaget ditt er lavere enn 2 G, kan du velge mellom sykepenger og AAP.
Hvis du mottar sykepenger for en deltidsstilling på inntil 60 prosent, kan du ha rett på både sykepenger og reduserte AAP.
Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder da du, på grunn av sykdom eller skade, har behov for økonomisk hjelp.
Scroll to Top