Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Yrkesskade

Send oss en melding!

Trenger du hjelp?

Adresse

Pilestredet 15 (5. etg.), 0164 Oslo

Telefon

92257475

Epost

ingunn@arsl.no

Når du blir skadet på jobb har du krav på erstatning dersom de mer spesialiserte vilkårene er oppfylt. Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Det er derfor et eller flere forsikringsselskap som trer inn i erstatningssaken. Som utgangspunkt har man krav på full erstatning ved yrkesskader. Det vil først og fremst si at tapspostene ménerstatning, påførte og fremtidige utgifter, påført og fremtidig inntektstap og hjemmearbeidstap kan søkes dekket. Man har også krav på at forsikringsselskapet betaler rimelige og nødvendige advokatutgifter.


Yrkesskade er en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av en arbeidsulykke. En sykdom kan godkjennes som en yrkessykdom hvis årsaken er skadelig påvirkning fra arbeidet. Belastningsskader som oppstår over tid, er vanligvis ikke inkludert i erstatningsordningen. 
 
 
 
Scroll to Top