Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Kompetanse

Våre advokater har spesialkompetanse innenfor flere rettsområder.  Vi har en velferdsrettslig profil og fokus på å bistå mennesker i krevende livssituasjoner. Både barne- og familierett, erstatningsrett, skolerett, trygde- og helserett kjennetegnes av at klientene ofte står i situasjoner som kan være preget av følelsesmessige belastninger.

Barn

Hos oss møter du advokater som er spesialiserte på barnesaker. Vi har lang og bred erfaring med alle saker hvor barn er involvert.

Familie

Familieretten handler om reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, samt de økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere.

Helse og trygd

Du bør være frisk for å være syk». Mange opplever dette blir en sannhet i møte med NAV og helsemyndigheter når de er syke eller skadet og trenger hjelp.

Erstatning

Er du blitt skadet etter vold, på jobb, i en bilulykke, ved feilbehandling i helsevesen, mobbing eller annen svikt fra offentlige myndigheter eller andre?

Foredragsvirksomhet og undervisning

Du bør være frisk for å være syk». Mange opplever dette blir en sannhet i møte med NAV og helsemyndigheter når de er syke eller skadet og trenger hjelp.
Scroll to Top