Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Margrethe Stang Lund

Margrethe Stang Lund

Advokat Margrethe Stang Lund har 15 års erfaring fra den offentlige siden av eiendomsutvikling og anbudskonkurranser. Hun har også bred erfaring som advokat innen barnerett, erstatning og menneskerettigheter. 

Advokat Stang Lund bistår hovedsakelig innen eiendomsutvikling og anbudskonkurranser, men tar også saker innen barne- og familierett, erstatning og menneskerettigheter.

Innenfor eiendomsfeltet, har hun har jobbet både som juridisk rådgiver og leder i plan- og bygningsetaten. Hun har hatt oppdrag for Sivilombudet og har vært prosjektleder for revisjon av forskrift om uavhengig kontroll av byggearbeider for Kommunal- og regionaldepartemenetet. Som leder for tilsynsavdelingen, har hun vært ute på utallige byggeplasser med sine medarbeidere for å føre tilsyn med kontrollen av byggearbeider. De siste årene i etaten, ledet Stang Lund en avdeling som hadde ansvaret for prestisjefylte politiske satsningsområder. Advelingen besto av erfarne arkitekter, ingeniører og jurister og utarbeidet blant annet arkitekturplan, belysningsplan og skilt- og reklameplan for Oslo og hadde ansvar for samarbeid med bransjen om
utvikling av miljøvennlige bygg og fjernvarme. Advokat Stang Lund var etatens representant inn i FutureBuilt.

Advokat Stang Lund har bred kunnskap om krav til arkitektonisk kvalitet, konstruksjon, brannsikring, HMS og kommunikasjon i prosjektene for å unngå feil i
byggeprosessen. Hun er dessuten sertifisert innkjøper for offentlige anskaffelser. Hun har hatt ansvar for anskaffelser på varierte oppdrag som arkitekturkonkurranser,
kunstutsmykning, ekstern ekspertise på fjernvarme og granskning av korrupsjonssak.

https://lovdata.no/static/LF/lf-20090617-0881-02-01.pdf?timestamp=1617228050000

https://docplayer.me/6761251-Oslo-kommune-plan-og-bygningsetaten-belysningsplan-for-oslo-sentrum.html

https://dibk.no/globalassets/om-dibk/benytt/benytt1_2009.pdf

https://www.futurebuilt.no/

Kontakt:

Tel.:

934 10 305

E-post:

margrethe@arsl.no

Send oss en melding!

Scroll to Top