Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Mathias Røed

Mathias Røed

Advokat Mathias Røed har arbeidet som advokat siden 2012 og er spesialisert i barne- og familiesaker. Han besitter særlig kunnskap om sårbare barn og har fordypet seg i både de rettslige og psykologfaglige sidene av disse fagområdene.

Røed har langvarig og variert erfaring innenfor barne- og familieretten, og har regelmessig oppdrag for fylkesnemnder og domstoler. Han har også ledet en kontrollkommisjon for tvungent psykisk helsevern, undervist og skrevet en rekke
artikler innenfor barne- og familieretten.
Advokat Røed har vært med på oppstarten av rettshjelptiltak for barn og unge. Røed er opptatt av at saker skal løses med lavest mulig konfliktnivå, og med utgangspunkt i hensynet til
barnets beste.

Advokat Røed har fordypning i barnerett og internasjonal rett fra Universitetet i Oslo.

Røed bistår i alle sakstyper hvor barn er involvert, og også i andre typer familie- og arvesaker.

Kontakt:

Tel.:

976 76 900

E-post:

mathias@arsl.no

Send oss en melding!

Scroll to Top